σέπτη

η, Ν
ζωολ. ονομασία καθενός από τα επιμήκη διαφράγματα τών ανθοζώων, τα οποία διαιρούν το σώμα τους σε πολλά συγκεντρικά τμήματα.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • σεπτῇ — σεπτός august fem dat sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • σεπτή — σεπτός august fem nom/voc sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • σεπτῆι — σεπτῇ , σεπτός august fem dat sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • σεπτόμορφος — ον, Μ 1. αυτός που έχει σεπτή, άγια μορφή 2. (το ουδ. στον πληθ. ως ουσ.) τὰ σεπτόμορφα οι άγιες εικόνες. [ΕΤΥΜΟΛ. < σεπτός + μορφος (< μορφή)] …   Dictionary of Greek

  • ВАРВАРА — [греч. Βαρβάρα] († ок. 306), вмц. (пам. 4 дек., пам. зап. 15, 17 дек.). Житие Род. в семье знатного и богатого язычника топарха Диоскора. Желая скрыть единственную дочь от взглядов мужчин, он велел построить в своем имении высокую башню, где и… …   Православная энциклопедия

  • ГРИГОРИЙ ПРОСВЕТИТЕЛЬ — [Григор Лусаворич; арм. Գրիգռր Լռւսավռրիչ] (239 325/6), свт. (пам. 30 сент.; в Армении 4 раза в год), основоположник и первый предстоятель Армянской Апостольской Церкви (с 301 или 314?). Основные сведения о жизни Г. П. собраны в т. н. цикле Жития …   Православная энциклопедия

  • ЕВДОКИМ — [греч. Εὐδόκιμος] (807 или 809, Каппадокия 840 или 842, там же?), прав. (пам. 31 июля). Сохранилось 2 версии Жития Е., обе носят риторический характер и сообщают мало исторических деталей и конкретных сведений о жизни и деятельности Е. Одна… …   Православная энциклопедия

  • ЕВСТАФИЙ ПЛАКИДА — [греч. Εὐστάθιος Πλακίδας; лат. Еustathius (в нек рых текстах Eustachius) Placidas] († ок. 118), вмч. (пам. 20 сент.), пострадал в Риме вместе с женой Феопистией и сыновьями Агапием и Феопистом при имп. Адриане. Житие было первоначально… …   Православная энциклопедия

  • ЕВФИМИЙ ВЕЛИКИЙ — [греч. Εὐθύμιος ὁ Μέγας] (ок. 377 20.01.473), прп. (пам. 20 янв.), один из основателей палестинского монашества, оказавший значительное влияние на его последующее развитие. Главным источником, содержащим сведения о жизни Е. В., является его Житие …   Православная энциклопедия

  • ИОАНН ЗЛАТОУСТ. Часть II — Учение Считая правильную веру необходимым условием спасения, И. З. в то же время призывал веровать в простоте сердца, не обнаруживая излишнего любопытства и помня, что «природа рассудочных доводов подобна некоему лабиринту и сетям, нигде не имеет …   Православная энциклопедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.